Главная / Технологиялар / Фарзанди богча ёки мактабда укийдиган ота-оналар бу 1 дакикалик видеони, албатта, курсин!

Фарзанди богча ёки мактабда укийдиган ота-оналар бу 1 дакикалик видеони, албатта, курсин!

photo_2018-08-30_09-41-43-680x509-680x509

Хозирги пайтда замонавий инсонга хаётини янада кизикрок ва янада кулай киладиган хар хил «аклли» курилмалар мавжуд. Масалан, бугун болалар учун GPS изловчили ва телефон урнатилган Smart Baby watch q50 аклли соатини сотиб олишингиз мумкин.

 

Smart Baby watch q50 соатларининг афзалликлари:

– Боладаги соатга кунгирок кила оласиз. Соатга урнатилган микрофон ва динамика сабаб болангиз сизни эшита олади ва жавоб кайтаради!

– GPS трекер. Болангиз жойлашган жойни харитада куриб турасиз!

– SOS тугмаси бор. Яни «шошилинч чакирув». SOS тугмасини бир маротаба босиш оркали фарзандингиз сизга кунгирок кила олади!

– Соатга SMS ва киска овозли хабар юбориш мумкин!

– «Яширинча кузатиш» функцияси бор. Яъни, сиз исталган пайтда болангиз билмаган холда, у ким билан ва нима хакида гаплашаётганини эшитиб тура оласиз!

– Сиз харитада белгилаб куйган чегаралардан болангиз чикиб кетса бундан сиз хабар топасиз!

– Бола 30 кун ичида каерларга борганини харитадан кура оласиз!

– Агар соатнинг куввати кам колса сиз бундан хабар топасиз!

– Кадам улчагич. Соат юрилган кадамларни санайди.

– Bluetooth бор – соатни йукотиб куймаслик учун!

– Соатдан будилник сифатида фойдаланса булади!

– Соат синишдан химояланган ва сувга чидамли.

GPS-соатларсиз бола каровсиз холда

– Сиз фарзандингиз вактини кандай ва каерда утказаётганини билмайсиз.

– Фарзандингиз кун мобайнида каерга борганини кайси йуналишда харакатланётганини кура олмайсиз.

– Фарзандингизнинг бирор манзилга (масалан, мактабга) келганлигини ёки кетганлигини билмайсиз.

– Фарзандингиз билан кафолатланган алока йук, телефонини унутган, йукотган ёки куввати тугаган булиши мумкин.

– Фарзандингиз ёнингизда булмаган пайтда ундан хавотир оласиз.

– Фарзандингиз каерда турганини билмайсиз ва керак булганда ёрдамга кела олмайсиз.

– Фарзандингиз сиздан узокда булганда, сайрга чикканда, савдо марказида, болалар майдончасида ва бошка жойларда назорат кила олмайсиз.

– Фарзандингизга хар кандай ракамдан кунгирок килишга рухсат бериш ёки такиклаш имкони йук.

– Курилмани узокдан туриб ёкиб-учира олмайсиз.

photo_2018-08-30_09-54-34-680x510-680x510

photo_2018-08-30_09-54-29-601x600-601x600

Нега айнан биздан харид килишади ?

Чунки:

– Биз махсулотни бутун Узбекистон буйлаб манзилингизга етказиб берамиз!

– Биз махсулотга 6 ой КАФОЛAТ берамиз!

– Бизда махсулотни кабул килиб олганингиздан сунг тулов киласиз! (Яъни олдиндан хеч кандай тулов булмайди)

Нархи: 15% лик чегирма билан: 287.000 сум !

Уйингизгача етказиб бериш нархи 35.000 сум !

Сохта махсулотлардан эхтиёт булинг !!!

Буюртма: http://gpssoat.uz/

Реклама хукуки асосида

Check Also

google-com

Гугул Узбекистан – Google.uz

В Узбекистане чтобы зайти в поисковик Google.com можно зайти без проблем но она показывает результаты …

Даре уз Янгиликлар – сӯнги Ӯзбекистон хабарлари