Главная / Жамият / Аёллар ами канака

Аёллар ами канака

Аёл жинсий органларининг ри тури- Аёл жинсий органларининг уч тури

Аёл жинсий органларининг сифати аёлнинг кушилиши ёки позициясига боглик эмас, балки унинг органларини кандай ишлатишига боглик. Агар аёл уларни кандай килиб тугри ишлатишни билса, узок, урта ва кичик органлар уз жозибасига эга.Урта турдаги аёл билан сиз йилнинг хар кандай кунида ва хар кандай холатда (Су-ну-Миао Лун) севги килишингиз мумкин. Ушбу турдаги энг яхши аёллар рухий оилалардан келади. Бундай аёлга унумдор белгилар берилади ва жинсий органларнинг “туртта нуксонлари” йук.

ayal

* Унинг хайз даврлари йук.

* Ёмон хид йук •

• У касал эмас.

• Жинсий истакни тулдирганда, у шерик билан муносабатларда шармандалик ёки каттиккулликни сезмайди.

Тао анъанасида аёл жинсий органларининг уч тури фаркланади:

1. Лан-Жаде эшик

Бу вагина чукурлиги, 6 бармокларининг кенглиги = узунлиги тахминан 12,5 см. Бундай вагинали аёл одатда юмшок бокира танага эга, яхши катланмış. Унинг чиройли кукраги ва ривожланган калçаси бор. У мо ” тадил ва севгининг кувончига рози булади. Унинг акли жуда фаол. Унинг Жаде эшиги секрецияси Лотус гулининг хидини эслатувчи ёкимли хидга эга. У кичик улчамдаги аёл хисобланади.

2. Марек-Жаде дарвозаси

9 бармокларидаги вагина чукурлиги-узунлиги тахминан 17,5 см. Бундай вагина булган аёл одатда кичик танага эга. Кукрак ва калçалар кенг ва кукрак майдони кутарилади. Унинг куллари ва оёклари яхши нисбатларга эга, узун буйин ва пешонали пешонаси бор. Томок, кузлар ва огиз катта; кузлар жуда чиройли. У жуда бекарор (куп киррали), мулойим ва окланган. У яхши хаёт, тинчлик ва сукунатни яхши куради. Унинг менопози осон эмас ва унинг севги шарбатлари Лотус каби хидланади. У урта катталикдаги аёл хисобланади.

3. Фил-Жаде ховли

12 бармокларидаги вагина чукурлиги-узунлиги 25 см. Одатда, бундай аёллар катта кукрак, кенг юз ва жуда киска оёклари ва куллари бор. У жуда куп ва жуда шовкинли. Унинг овози кескин ва купол. Бундай аёлларни кондириш жуда кийин. Унинг севги шарбатлари мул-кул ва иссикда фил секрецияси каби хидланади. У катта аёл деб хисобланади.

Check Also

thumbnail-tw-20201105142056-6058

Шахар хаётига карши соглом хаётнинг 3 та асосий омили

Биз хаммамиз биламиз ва курамиз: шахар хаёти одамларга салбий таъсир курсатади, у ёки бу касалликларни …

Даре уз Янгиликлар – сӯнги Ӯзбекистон хабарлари