Главная / Иктисодиёт / Офисингиз учун тугри иш столларини кандай танлаш мумкин?

Офисингиз учун тугри иш столларини кандай танлаш мумкин?

Бошкарув учун мулжалланган мебел киммат, уни ишлаб чикариш учун материаллар киммат ва сифатли. Рахбар столи мустахкамлик ва хурматнинг тимсолидир.

Офис учун одатий иш столлари оддийрок, аммо уларни танлашда сиз бир катор фикрларни хисобга олишингиз керак. Офис мебеллари чиройли булиши керак: офис интерерининг эстетикаси мухим масала. Шу билан бирга, офисдаги атмосфера ишлаётган булиши керак ва мебел кулай ва эргономик булиши керак, шунингдек, уни тез-тез узгартиришга хожат колмаслиги учун этарлича ишончли булиши керак.

stol-ofice

Минимал маблаг сарфлаган холда офис майдонини окилона режалаштириш хам мухимдир. Агар компания узининг дизайн услубига эга булса, мебел дизайни унга мос келиши керак.

Офис мебелларини ишлаб чикариш сифати мухим масала

Унинг тузилиши мустахкам, каттик ёгоч ёки сунтадан ясалган булиши керак. Ламинатсия урнига пластик копламани танлаш яхшидир – бу анча бардошли.

Агар сиз мебелнинг янада мустахкам куринишини истасангиз, нозик ёгоч копламадан фойдаланишингиз мумкин. Мебелнинг чеккалари поливинилхлорид билан безатилган, гарчи мебел копламали булса, у холда кирраларнинг шпон билан тугатилиши керак.

Хар кандай ишлайдиган компютер столида юкори сифатли арматура ва махкамлагичлар булиши керак, чунки мебелнинг хизмат килиш муддати уларга боглик.

Офисларда столларни тартибга солиш

Эслаб колинг! Офисдаги барча ходимлар учун иш жойларини тугри ташкил этиш бутун офис майдонини уйлашдан бошланади. Бунга, биринчи навбатда, офис ходимларининг фаолиятининг табиати таъсир килади.
Агар уларнинг вазифаси интеллектуал хизматлар курсатиш булса, хар бир киши офисда столга мухтож, хар доим алохида. Агар офисда савдо менежерлари булса, буш жой булиши мумкин, лекин булимлар буйича кисмларга булинади.

ofice stollar
Akram mebel stollar

Хар бир ходим учун кулай мехнат шароитлари яратилиши керак. Хатто нокулай стул хам чарчок ва ёмон кайфиятга олиб келиши мумкин. Нокулайлик сизнинг махсулдорлигингизга хам таъсир килади.

Тугри ва бурчакли иш столлари

Маълумотингиз учун! Замонавий офис столлари турли хил дизайн ва дизайнларга эга. Дизайни буйича улар факат иш ва компютер булиши мумкин, ён ва бурчакли иш столлари, музокаралар ва учрашувлар учун катта столлар ва бошкалар мавжуд.
Агар ходим компютердан фойдаланиши керак булса, унинг столи тизим блокини урнатиш ва клавиатуранинг кулай жойлашуви учун мослаштирилган булиши керак. Агар компютер статсионар эмас, балки ноутбук булса, оддий стол этарли. Офисдаги иш столининг баландлиги ишнинг табиатига ва ходимнинг баландлигига мослаштирилиши максадга мувофикдир.

Учрашув столлари купинча юмалок ёки тасвирлар шаклида булади. Маълумки, стол усти бу шакли катнашаётган одамлар уртасидаги кулай хамкорликни ва барча томонларга мос келадиган карорни кабул килишни осонлаштириши мумкин.

Кабул килиш хонасида мехмонлар, хамкорлар ёки кабулни кутаётган мижозлар уз вактларини бемалол утказишлари мумкин булган мебел билан жихозланган булиши керак. Мебелнинг кулайлиги ташриф буюрувчини рахбарият билан кейинги мулокот учун созлашга ёрдам беради. Хатто ёруглик ва аксессуарлар хам бунга хисса кушиши мумкин.

Мехмонлар кабулхонада утирган юмшок дивандан каттик мебелга утишга вакт сарфламасликлари учун кабулхонадаги ва музокаралар олиб борилаётган хонадаги мебеллар уртасида кескин фарк булмаслиги керак. мажлислар залида ва бундан ташкари ранглар.

 

Check Also

200sum

200 минг сумлик банкноталар муомалага чикарилади

Янги банкноталар 15 июлдан муомалада булади. Марказий банк 2022 йил 15 июлидан бошлаб янги куринишдаги …

Даре уз Янгиликлар – сӯнги Ӯзбекистон хабарлари