Сунги хабарлар

Солик имтиёзларига карамай, газ казиб чикариш камайди

cGEaN8gOjU-a2jEo0Lr8LZ5Xq1Jg66x1

Табиий газ буйича солик ставкаси 3 бараварга, нефт ва газ конденсати буйича 2 бараварга камайиши ортидан, 2022 йилда ер каъридан фойдаланувчилар бир йил олдингига караганда салкам 2 трлн сум ёки 12 фоиз кам солик тулади. Шунга карамай, газ казиб чикариш 4 фоизга, газ конденсати казиб олиш 3 фоизга камайди; нефт …

Подробнее »

Ёш болалар массажи Узбекистонда: бизнесми ё зарурат?

4sG3UAPxnzkIfuzSf9nse9-AaoQewA0j

Бугун парвариш килинаётган гудаклар айрим холларда массажга эхтиёж сезишади. Купинча врачларнинг узи хам шуни тавсия этишади. Массаж нархлари хам эхтиёж ва худудларга караб фарк килади Узбекистонга (Тошкент). Чакалок тугилгандан бошлаб унинг тугри парваришланиши унинг соглом булиб усишида ахамиятли хисобланади. Бунда болани доимий равишда шифокор куригига олиб бориб, унинг саломатлиги билан …

Подробнее »

Шахар хаётига карши соглом хаётнинг 3 та асосий омили

thumbnail-tw-20201105142056-6058

Биз хаммамиз биламиз ва курамиз: шахар хаёти одамларга салбий таъсир курсатади, у ёки бу касалликларни келтириб чикаради. Уларнинг купчилиги шифокорлар ва бошка олимларнинг тадкикотлари ва фикрларидан фойдаланади. Aммо бир мунча вакт утгач, булар бир кулогидан кириб, иккинчи кулогидан чикиб кетади ва бизнинг еътиборимизни жалб килмайди. Биз сизлар учун сархисоб килиш, …

Подробнее »

Кишда лабларингизни куритадиган 5 та хато

2826413_1000

Кишда курук ва ёрилиб кетган лаблар хам ёмон куринишга, хам огрикка сабаб булади. Дудоклар курукликка купрок мойил булади, айникса совук хавода. Совук киш ойларида лабларингиз куриб кетмаслиги учун куйидаги хатолардан узок туришга харакат килинг. 1. Жуда совук ва шамолли хавода лабларингизни очиш Кишда лаблар куришининг енг мухим сабабларидан бири совук …

Подробнее »

Очик хавода булишнинг соглик учун 5 та мухим фойдаси

vozdux

Бахор ва ёз – кунлар узайиб, куёшдан купрок фойда олишимиз мумкин булган фасл ва хар хил тадбирлар билан очик хавода завкланишимиз мумкин. Бирок, биз куз ва кишда очик хавода бахраманд булиш учун имкониятлар яратишимиз мумкин. Хеч кандай илмий далилсиз, хаммамиз очик хавода булиш яхши еканини биламиз. Ушбу маколада биз очик …

Подробнее »
Даре уз Янгиликлар – сӯнги Ӯзбекистон хабарлари