Главные новости
Главная / Иктисодиёт (страница 4)

Иктисодиёт

Узёгмойсаноат уюшмаси ташкил этилди

andizhon_farm_erkin_i_tisodiy_zonasini_tashkil_etish_t_risid-640x454

Президент карорига биноан «Узпахтаёг» АЖ негизида Узбекистон Республикаси ёг-мой саноати корхоналари уюшмаси («Узёгмойсаноат» уюшмаси) ташкил этилди. Уюшмага «Узпахтаёг» АЖга тегишли булган мол-мулк ва бошка маблаглар, шунингдек, дебитор ва кредитор карздорликлар утказилади. «Узпахтаёг» АЖга тегишли хужалик жамиятларининг устав капиталидаги кучмас мулк ва акциялар пакети (улуши) бундан мустасно. Акциялар пакети (улуши) Давлат активларини …

Подробнее »

Узбекистонда мавжуд электростанциялар ярим кувват билан ишла​япти –​ эксперт

g7BhOs_zpg96e_LAye4y0aHEJ6qPh5HS

Узбекистонда киш мавсуми бошланиши билан ахолини куп уйлантирадиган асосий масала – узлуксиз электр энергия таъминоти бу мавсумда кафолатланадими? Негаки, республиканинг нафакат олис худудлари, балки вилоят марказлари, хаттоки, Тошкент шахрида хам узилишлар кузатилиши одатий холга айланмокда. Соха атрофида йигилиб колган муаммолар, энергетика келажаги хакида энергетик-мухандис Зафар Сафоев билан фикр алмашиб, ушбу …

Подробнее »

Кишлокда корхона очма, электр ва газсиз «синасан!», дейишганди. Рост экан

EwXx-wc2yXHBnPeP4OjyyfRMj7ajXO0H

Мамлакатимиз ахолисининг асосий кисми кишлок жойларда яшайди. Турли сохаларда муаммолар энг куп учрайдиган худуд хам кишлоклардир. Мавзуга кайтиб Кишлок ахолиси яхши шароитларда яшаши учун энг макбул йул, жойларда ишлаб чикариш корхоналарини купайтиришдир. Шунинг учун бу борада хукуматнинг жуда куп карорлари кабул килинаётгани хам бежиз эмас. Кишлокка саноатни олиб кириш жамиятимиздаги …

Подробнее »

Янги виза турлари жорий килинди

visa

Kun.uz’да Узбекистонга ташриф буюрувчи хорижий фукароларга турлича визалар такдим этишни кузда тутувчи таклифлар тайёрланиши хакида хабар берилган эди. Узбекистон Президентининг туризмни тезкор ривожлантиришга доир кушимча чора-тадбирлар тугрисидаги фармонига мувофик, куйидаги янги виза турлари жорий килинади: 1. «Vatandosh» – Асли узбекистонлик булган кишилар ва уларнинг оилалари учун Узбекистон Республикаси фукаролари хисобланган кариндошлари томонидан таклифнома булган …

Подробнее »

Туронбанк: Кашкадарё вилоятида мижозлар билан учрашув

m3mIRSRqY7NjHqeP-BoztXZUd4EOCO2T

Узбекистон Республикаси Президенти Ш.Мирзиёев рахбарлигида жорий йилнинг 22 ноябрь куни банк тизимини ислох килиш ва банкларнинг молиявий баркарорлигини мустахкамлаш, худудларни ва тадбиркорликни ривожлантиришда тижорат банкларининг ролини янада ошириш масалаларига багишлаб утказилган йигилишда белгиланган устувор вазифалар ижросини таъминлаш максадида Кашкадарё вилоятида «Туронбанк» акциядорлик тижорат банки томонидан 450 та юридик ва жисмоний …

Подробнее »

Tиббий сугурта тиббиётдаги коррупцияга чек куядими?

rV7ORrifjL5krD9G0jsaHREln336E1Fj

Узбекистон президентининг “Узбекистон Республикаси согликни саклаш тизимини тубдан такомиллаштириш буйича комплекс чора-тадбирлар тугрисида”ги фармонига кура 2019 йил 1 июлдан бошлаб вилоят ва туман (шахар) даражасидаги стационар согликни саклаш муассасаларида аралаш молиялаштириш тизими жорий этилади, бунда кафолатланган бепул тиббий хизмат хажмига кирмайдиган даволаш турлари пуллик асосда амалга оширилади. Шунингдек, 2019 йил 1 …

Подробнее »

Узбекистон авиабозори, узгаришлар, нархлар ва Канада тажрибаси

n7KLL9IV6ye22DRTezKlFI2z0jQPMD7x

«Буюк келажак» эксперт кенгаши аъзоси, фукаро авиацияси буйича эксперт Рахмаджон Собиров Kun.uz сайтига берган интервьюсида Узбекистон авиабозори, ушбу сохадаги узгаришлар ва келажакда килиниши керак булган ишлар хусусида суз юритди. – Шу йил ноябрида Узбекистон президентининг «Узбекистон Республикасининг фукаро авиациясини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тугрисида»ги фармони билан «Узбекистон хаво йуллари» урнида кайта …

Подробнее »

Жиззахда автомобиль заводи курилиши нега тухтаб колди? Вактида битмаган навбатдаги лойиха ва «Узавтосаноат»нинг мавхум изохи

ZRT1slaCsQfzPKQq-sjYyVzPSqreDisk

Узбекистонда Peugeot ва Citroen автомобиллари ишлаб чикарилиши йулга куйилиши хакидаги илк хабар 2017 йил майида пайдо булганди. Уша йилнинг 16 май куни «Узавтосаноат» акциядорлик жамияти Франциянинг «Peugeot Citroen Automobiles S.А» компанияси билан масъулияти чекланган жамият шаклида, устав жамгармаси, эквиваленти 29,3 млн евро микдоридаги «Uzbekistan Peugeot Citroen Automotive» кушма корхонасини ташкил этиш …

Подробнее »

Forbes’нинг бизнес юритувчи энг яхши мамлакатлар руйхатида Узбекистон 105-уринни эгаллади

9725259-680x368

Forbes Узбекистонни бизнес юритиш учун энг яхши мамлакатлар руйхатига киритди. Forbes бизнес юритиш учун энг яхши мамлакатлар руйхатини эълон килди. Руйхатда 161 мамлакатдан Узбекистон 105-уринни эгаллади. Бу хакда «Spot» хабар берди. Журнал руйхатни бир катор мезонлар асосида тузади: эгалик хукуки, инновация жорий этиш даражаси, солик солиш даражаси, технология, коррупция даражаси, эркинлик(шахсий, …

Подробнее »

Косонсойдаги махалла 6 йилдан буён ичимлик сувисиз яшамокда. Мутасадди эса бундай махалла мавжудлигига ишонмади

Уша тоза хавоси, сулим табиати, маъданли сувлари билан машхур Наманган вилоятининг Косонсой туманидамиз. Kun.uz тахририятига мазкур туман маркази булмиш Косонсой шахрида ва бошка куплаб кишлокларда ичимлик суви муаммоси жуда огир холдалиги хакида мурожаатлар келганди. Видео: Mover (tas-ix) Видео: Youtube  2012 йилдан бери ичимлик суви йук Шахардаги Чорбог МФЙ, Тонг юлдузи …

Подробнее »
Даре уз Янгиликлар – сӯнги Ӯзбекистон хабарлари