Главные новости
Главная / Иктисодиёт

Иктисодиёт

«Туловга кобилиятсизлик тугрисида»ги конун лойихаси эълон килинди

Конуннинг максади юридик шахслар, фукаролар, шу жумладан якка тартибдаги тадбиркорларнинг туловга кобилиятсизлиги сохасидаги муносабатларни тартибга солишдан иборат. Узбекистон Республикасининг “Туловга кобилиятсизлик тугрисида”ги Конуни лойихаси мухокама учун жойлаштирилди. Кайд этилишича, туловга кобилиятсизлик – иктисодий суд томонидан эътироф этилган, карздорнинг пул мажбуриятлари буйича кредиторлар талабларини тула хажмда кондиришга ва (ёки) мажбурий туловлар буйича …

Подробнее »

Ногиронлиги булган кексалар учун туристик йулланма киймати тулаб берилади

30wotY_zWgcdwJxsfy9IAvn8p34wkDHO

Вазирлар Махкамасининг 28.05.2020 йилдаги «Кексаларни давлат томонидан куллаб-кувватлаш тизимини янада такомиллаштиришнинг кушимча чора-тадбирлари тугрисида»ги 340-сон карори билан I гурух ногиронлиги булган кексалар учун бепул саёхат уюштириш буйича имтиёз жорий этилди. Тасдикланган Кексаларни давлат томонидан куллаб-кувватлаш тизимини янада такомиллаштириш буйича чора-тадбирлар дастурига мувофик, 1 ноябрдан 30 ноябргача «Кексалар учун туризм ойлиги» …

Подробнее »

Швейцариядаги иш берувчиларга масофадан ишлаётган ходимларнинг ижара хакини тулаш мажбурияти юкланди

5d3vLoHyWi4_7RCD0VaYDLOIaVI_jA4p

Фото: Pexels Швейцариядаги иш берувчи корхоналарга масофадан туриб ишлаётган ходимларининг тураржойи ижара хакининг бир кисмини коплаш мажбурияти юкланди. Бу хакда Swissinfo.ch ёзмокда. Лозаннадаги федерал суд агар ходим «уй офиси режими»га утказилган булса, иш берувчилар ходимнинг тураржойи ижара хакининг бир кисмини коплаб бериши шартлиги тугрисида карор чикарди. Карор узининг икки хонали квартираси ошхонасини …

Подробнее »

Узбекистонда тупрок унумдорлигини оширишдаги тизимли муаммолар очикланди

Ер ресурсларидан самарали фойдаланиш, тупрок унумдорлигини саклаш, кайта тиклаш ва ошириш юзасидан кушимча чора-тадбирлар кабул килинади. Президентнинг “Ер ресурсларидан самарали фойдаланиш, тупрок унумдорлигини саклаш, кайта тиклаш ва ошириш юзасидан кушимча чора-тадбирлар тугрисида”ги карори лойихаси мухокама учун жойлаштирилди. Кайд этилишича, тупроклар унумдорлигини оширишга оид амалиёт тахлили ушбу сохада бир катор тизимли муаммо …

Подробнее »

Давлат хизматчилари мехнатига хак тулаш унификация килинган тизим асосида амалга оширилади

I0tloxFoICvOvTEQ_JcvOrRF9mssrwY8

Давлат фукаролик хизматчиларининг мехнатига хак тулаш Узбекистон Республикаси Давлат бюджети хисобидан амалга оширилади, конун хужжатларида белгиланган холлар бундан мустасно. Норматив-хукукий хужжатлар лойихалари мухокамаси порталида “Давлат фукаролик хизмати тугрисида”ги конун лойихаси эълон килинди. Давлат фукаролик хизматчилари мехнатига хак тулаш куйидаги туловларни назарда тутадиган давлат фукаролик хизматчилари мехнатига хак тулашнинг унификация килинган тизими …

Подробнее »

Жахон иктисодиёти курсаткичлари янада пасайииши маълум килинди

sAHFlIL1HZhoJkFIFh_Gsy6SzGvkU946

Экспертлар Бразилия, Хиндистон ва Россия буйича энг салбий прогнозларни бермокда. Фото: REUTERS Жахон иктисодиёти пасайиб кетди ва 2020 йил натижаларига кура аввал кутилганидан хам купрокка тушиб кетади. Бу хакда Fitch агентлигининг янгиланган прогнозида айтилмокда. Апрель охирида агентлик тахлилчилари глобал ЯИМ йил якунларига кура 3,9 фоизга камайишини тахмин килганди, аммон эндиликда бу …

Подробнее »

Тариф ва нотариф тартибга солиш кенгаши хам импорт бензин учун акциз солигини оширишни таклиф килди

aFN0XwUegG38VXyGZBIsYfcQyWeavFtF

Инвестициялар ва ташки савдо вазирлиги хузуридаги Тариф ва нотариф тартибга солиш буйича кенгаш импорт килинадиган бензин акциз солиги микдорини оширишни таклиф килди. Бундан олдин «Узбекнефтгаз» компанияси хам шундай таклиф киритган эди. Кенгаш йигилиши, 12 май / Фото: Инвестициялар ва ташки савдо вазирлиги Узбекистонда импорт килинган бензин учун акциз солиги ставкаси …

Подробнее »

“Импорт бензин учун акциз солигининг оширилиши максадга мувофик эмас” – Монополияга карши курашиш кумитаси

831z_0pR-ZqwXovpeM6ycbzJxqxnA17-

Фото: Inbusiness Монополияга карши курашиш кумитаси «Узбекнефтегаз» АЖ томонидан махаллий нефтни кайта ишлаб чикарувчи корхоналарни куллаб-кувватлаш максадида бензин махсулоти импортига акциз солигини 5 фоиздан 20 фоизга ошириш юзасидан билдирилган таклифига муносабат билдирди. Кумитанинг кайд этишича, импорт бензин учун акциз солигининг оширилиши етарлича иктисодий асослантирилмаган, шу сабабли бу иш максадга мувофик эмас “Маълумки, нефть …

Подробнее »

Кишлок хужалиги вазирлиги пиёз етиштирган дехконлар муаммосини хал этиш устида ишлаётганини маълум килди

K-5vym-Expk9uYmhazPnD_aHsVuIfqrA

2020 йил Узбекистонда утган йилгига караганда 1,5 баробар куп пиёз етиштирилди. Фото: Livejournal Кишлок хужалиги вазирлиги Сурхондарё вилоятининг Денов туманида пиёз етиштирган дехконлар тугрисида Kun.uz эълон килган маколага муносабат билдирди. Маълум килинишича, вазирлик дехкон Иброхим Ёкубов билан мулокот ташкил килиб, унинг муаммоларини урганиб чиккан. Дехкон 25 сотих томоркасида етиштирган 30 тонна пиёзи бозорга чикариш учун тайёр …

Подробнее »

Президент ахоли томоркалари буйича янги карор имзолайди

Bo0YOKXtXCc9zq5ZHCjnSk-h_9hUSqfL

Ахоли томоркаларидан фойдаланиш самарадорлигини оширишнинг кушимча чора-тадбирлари кабул килинади. Фото: KUN.UZ Президентнинг “Ахоли томоркаларидан фойдаланиш самарадорлигини оширишнинг кушимча чора-тадбирлари тугрисида”ги карори лойихаси мухокама учун жойлаштирилди. Узбекистон фермер, дехкон хужалиги ва томорка ер эгалари кенгаши, Узбекистон Республикаси Иктисодий тараккиёт ва камбагалликни кискартириш вазирлиги, Коракалпогистон Республикаси Вазирлар Кенгаши ва вилоятлар хокимликларининг: хар бир …

Подробнее »
Даре уз Янгиликлар – сӯнги Ӯзбекистон хабарлари