Главная / Иктисодиёт

Иктисодиёт

Узавто канака найранг килади!

large

UzAuto Motors 126 млн сумлик Onix, 179 млн сумлик Тracker-2 ва 375 млн сумлик Маlibu-2 сотувини бошламокчи эди. Хуш, якунда нима булди? Узавто Моторс мунтазам равишда нархларни оширишга уриниб келиши янгилик эмас. Хусусан, жорий йил март ойидан бошлаб “янгиланган” рутбаси билан Мalibu XL автомобилларининг сотуви бошланди. Компания расмий хабарида келтирилишича, Мalibu …

Подробнее »

Солик имтиёзларига карамай, газ казиб чикариш камайди

cGEaN8gOjU-a2jEo0Lr8LZ5Xq1Jg66x1

Табиий газ буйича солик ставкаси 3 бараварга, нефт ва газ конденсати буйича 2 бараварга камайиши ортидан, 2022 йилда ер каъридан фойдаланувчилар бир йил олдингига караганда салкам 2 трлн сум ёки 12 фоиз кам солик тулади. Шунга карамай, газ казиб чикариш 4 фоизга, газ конденсати казиб олиш 3 фоизга камайди; нефт …

Подробнее »

Наманганда парранда монополиясини яратаётганлар, куллаб-кувватлаётганлар ким?

paranda

Андижонда имтиёзли кредит асосида ахолига таркатилган кизил товуклар нобуд булаётгани можароси ортидан, Наманганда хам товук билан боглик вазият мавжудлиги хакида тахририятимизга хабар келиб тушди. Маълум булишича, 2022 йил феврал ойида Наманган вилоятининг бир катор худудларида халк депутатлари махаллий кенгашлари карори билан «Саховат ва кумак» жамгармасидан 500 миллион сумдан пул кучирилган. Жамгармадан Мингбулок, …

Подробнее »

200 минг сумлик банкноталар муомалага чикарилади

200sum

Янги банкноталар 15 июлдан муомалада булади. Марказий банк 2022 йил 15 июлидан бошлаб янги куринишдаги номинал киймати 200 000 сум булган банкнот шаклида пул белгилари муомалага чикарилиши тугрисида карор кабул килинганини маълум килди.   Мазкур банкнот мавзуси (тематикаси) “Буюк Ипак йули” хамда мамлакат худудидаги Фаргона водийсининг кадимий тарихига багишланган.   Банкнотнинг унг …

Подробнее »

Офисингиз учун тугри иш столларини кандай танлаш мумкин?

stol-ofice

Бошкарув учун мулжалланган мебел киммат, уни ишлаб чикариш учун материаллар киммат ва сифатли. Рахбар столи мустахкамлик ва хурматнинг тимсолидир. Офис учун одатий иш столлари оддийрок, аммо уларни танлашда сиз бир катор фикрларни хисобга олишингиз керак. Офис мебеллари чиройли булиши керак: офис интерерининг эстетикаси мухим масала. Шу билан бирга, офисдаги атмосфера …

Подробнее »

Президент ахоли томоркалари буйича янги карор имзолайди

Bo0YOKXtXCc9zq5ZHCjnSk-h_9hUSqfL

Ахоли томоркаларидан фойдаланиш самарадорлигини оширишнинг кушимча чора-тадбирлари кабул килинади. Фото: KUN.UZ Президентнинг “Ахоли томоркаларидан фойдаланиш самарадорлигини оширишнинг кушимча чора-тадбирлари тугрисида”ги карори лойихаси мухокама учун жойлаштирилди. Узбекистон фермер, дехкон хужалиги ва томорка ер эгалари кенгаши, Узбекистон Республикаси Иктисодий тараккиёт ва камбагалликни кискартириш вазирлиги, Коракалпогистон Республикаси Вазирлар Кенгаши ва вилоятлар хокимликларининг: хар бир …

Подробнее »

Узбекистонликларнинг уртача ойлик иш хаки тугрисида маълумот берилди

8gtnDGWj3qD72PxwH8slKnqeQ-rSutpv

2020 йил январь-март ойларида Узбекистон буйича юридик шахс макомига эга булган корхона ва ташкилотларда ишловчиларнинг уртача ойлик номинал хисобланган иш хаки 2,5 млн сумни ташкил этиб, 2019 йилнинг мос даврига нисбатан 26,5 фоизга ошди. Фото: KUN.UZ Давстаткум хабарига кура, уртача ойлик номинал хисобланган иш хаки таркибига иш хакига устама, мукофот, рагбатлантириш хусусиятига …

Подробнее »

ИИВ: Кишлок хужалик ва озик-овкат махсулотларини ташувчи транспорт воситалари харакати чекланмаган

B1h8cNeAWDt1HBPqQtZSvY1LC3DauZJm

Узбекистонда коронавируснинг таркалишига карши кураш доирасида жорий этилган автомобиллар харакатларига такиклар кишлок хужалик ва озик-овкат махсулотларини ташувчи хар кандай турдаги транспорт воситаларига жорий этилмайди. Бу хакда Ички ишлар вазирлиги ЙХХББ Ахборот хизмати маълум килмокда. Фото: ИИВ ЙХХББ ахборот хизмати Маълумки, Вазирлар Махкамасининг 2020 йил 23 март кунидаги 176-сон Карорининг 2-банди …

Подробнее »

Бозорлар ва газеталар. Узбекистонда мингдан ортик корхоналарнинг давлат улуши тулик сотилади

32EjSnPpA-H1FN6RMejmpH1nsHd6tLTF

Узбекистонда мингдан ортик корхоналарнинг давлат улуши тулик сотилади. Бу хакда 13 март куни Давлат активларини бошкариш агентлиги томонидан уюштирилган «Трансформация: иктисодиётда давлат иштирокини кескин камайтириш» мавзусига багишланган халкаро тадбирда айтиб утилди. Фото: Advantour Хозирги вактга келиб давлат улушидаги корхоналар сони 2965тани ташкил этаёган булса, шулардан 58 фоизи ДУК, 33 фоизи …

Подробнее »

Тухмат ва хакорат килганлик буйича жиноий жавобгарлик енгиллаштирилади

YjmDJ3nNrokUWsg1FDa5F2FnnCqN2Bce

Айрим конун хужжатларига узгартириш ва кушимчалар киритилади Фото: Shutterstock “Узбекистон Республикасининг айрим конун хужжатларига узгартириш ва кушимчалар киритиш тугрисида”ги конун лойихаси эълон килинди. Узбекистон Республикасининг 1994 йил 22 сентябрда кабул килинган 2012-ХII-сонли Конуни билан тасдикланган Узбекистон Республикасининг Жиноят кодексига куйидаги узгартириш ва кушимчалар киритилади: 139-модда (Тухмат): биринчи кисмининг (Тухмат килиш, яъни …

Подробнее »
Даре уз Янгиликлар – сӯнги Ӯзбекистон хабарлари