Главные новости
Главная / Иктисодиёт

Иктисодиёт

“Миллий тикланиш” партияси “Лукойл”нинг танобини тортиб куйишни талаб килди

“Компания томонидан хакорат килинган шахс миллатининг ахамияти йук. У кайси миллат вакили булмасин, уни хакорат килган одам конун олдида жавоб бериши шарт. Миллий манфаатлар биринчи уринда. “Лукойл” 50 та булса хам у бизни фукароларни хурмат килмас экан, танобини тортиб куйиш керак”. Бу баёнот билан 15 ноябрь куни Халкаро матбуот марказида …

Подробнее »

11-та ташкилот «Узпахтасаноат» таркибидан чикарилади

tCZy6tlPxBC__ePUgIzjwVoGtt_6O6I8

11-та ташкилот “Узпахтасаноат” АЖ таркибидан чикарилади. Бу хакда Вазирлар Махкамасининг “Коракалпогистон Республикасида замонавий агросаноат кластерини ташкил этиш чора-тадбирлари тугрисида”ги карори лойихасида айтилган. Хужжат билан Коракалпогистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, Давлат активларини бошкариш агентлиги, “Узпахтасаноат” АЖ, Молия вазирлиги, Иктисодиёт ва саноат вазирлигининг: а) “Коракалпокпахтасаноат худудий бирлашмаси” АЖ ва унинг таркибига кирадиган ташкилотларни руйхат …

Подробнее »

Козогистон гуручининг Узбекистонга экспорти 34 баробарга ошди

UCw4Q8fkDmJ2io2aHPGIhDjA-4Poaqxt

2019 йил январь-августида Козогистон умумий хисобда 53,9 минг тонна гуруч экспорт килди. Бу хакда LS нашри хабар берди.  Ушбу махсулотнинг экспортидан 15,5 млн доллар олинган. Экспорт хажми натурал куринишда 5,1 фоизга, пул куринишида эса 6 фоизга камайган. Таъкидлаш жоиз, Козогистон гуручи энг куп хажмда Узбекистонга жунатилган. Узбекистонга 6,9 млн долларлик 22,9 …

Подробнее »

Туркий тилли давлатлар савдо-саноат рахбарлари Тошкентда учрашди

cOzf1OkxrCzXo7F9XxFdtIQmykXKVppk

Бугун, 5 октябрь куни Тошкент шахридаги International мехмонхонасида Туркий тилли давлатлар Ишбилармонлар кенгаши йигилиши булиб утди. Унда Туркий тилли давлатлар кенгашига аъзо мамлакатлар вакиллари хамда кенгаш бош котиби иштирок этди. Йигилишда Кенгашга аъзо мамлакатлар уртасидаги савдо-иктисодий хамкорликни ривожлантириш, савдо-саноат ва тадбиркорлик сохаларида минтакавий хамкорликни мустахкамлаш масалалари мухокама килинди. Адхам Икромов, …

Подробнее »

Молия вазирлиги таълим сохаси учун ажратилган маблаглар тугрисида маълумот берди

kBAvCxRxeNBVohOtGZZLWRrZIRWx16ZQ

Узбекистонда таълим сохасини молиялаштириш учун 2017-2018 йилларда жами 10,4 трлн. сум ва 13,7 трлн. сум бюджет маблаглари ажратилган булса, 2019 йилда бу курсаткич 19,9 трлн. сумни ташкил этиши кутилмокда. Молия Вазирлиги ахборот хизмати хабарига кура, президентнинг 2018 йил 14 августдаги ПК-3907-сонли карорига мувофик, 2018 йилнинг 1 сентябридан бошлаб шу кунга кадар укитувчиларнинг …

Подробнее »

Сотувларнинг биринчи куни банклар томонидан канча накд доллар сотилгани маълум булди

Узбекистонда тижорат банклари томонидан накд валюта сотиш бошланган куннинг узида банклар томонидан карийб 10 млн накд доллар сотилди. Бу хакда Савдо-саноат палатаси хабар бермокда. Кайд этилишича, сотувларнинг илк кунида тижорат банклари 9,6 млн накд хорижий валюта сотган. Июль ойида валютага булган талаб йилнинг биринчи ярим йиллигидаги уртача ойлик хажми билан таккослаганда …

Подробнее »

Ташки иктисодий фаолиятнинг нохалол иштирокчилари руйхатини юритиш тартиби тасдикланади

yK5lmudgV6RvQMI_klU9x8GJQbRYqfPB

Вазирлар Махкамасининг “Ташки иктисодий фаолиятнинг нохалол иштирокчилари руйхатини юритиш тартиби тугрисидаги низомни тасдиклаш хакида”ги карори лойихаси мухокама учун эълон килинди. Хужжат билан ташки иктисодий фаолиятнинг нохалол иштирокчилари руйхатини юритиш тартиби тугрисидаги низом тасдикланиши мумкин. Узбекистон Республикаси Президенти хузуридаги Лойиха бошкаруви миллий агентлиги Узбекистон Республикаси Давлат солик кумитаси, Давлат божхона кумитаси ва …

Подробнее »

Молия вазирлиги: 300 млрд сум микдоридаги киска муддатли давлат кимматли когозлари жойлаштирилди

TmyQcNj4Gsxge0tJ2ffsAwpVfTx04UsD

2019 йил 19 июлда Узбекистон республика валюта биржасида 160 кунлик давлат кимматли когозларини жойлаштириш буйича навбатдаги электрон савдолар утказилди. Бу хакда Молия вазирлиги хабар бермокда. Аукцион савдоларида умумий номинал киймати 300 млрд. сум булган давлат кимматли когозлари бирламчи молия бозорларида жойлаштирилиб, уларни сотиб олиш учун 435 млрд. сум хажмдаги буюртмалар келиб …

Подробнее »

6та корхона «Узбекнефтгаз»нинг таркибий булинмаси этиб кайта ташкил килинди

tbUV-iOyWfjDqvkU9Jlfb80h-lEVCkb9

Узбекистон Республикаси президенти “Ахоли ва иктисодиётни энергия ресурслари билан баркарор таъминлаш, нефть-газ тармогини молиявий согломлаштириш ва унинг бошкарув тизимини такомиллаштириш чора-тадбирлари тугрисида”ги карорни имзолади. Хужжат билан Ишлаб чикариш булинмалари устидан тугридан-тугри бошкарув урнатиш максадида нефть-газ казиб чикариш ва газни кайта ишлаш ташкилотлари юридик шахс ташкил этмасдан, “Узбекнефтгаз” АЖнинг таркибий булинма …

Подробнее »

Молия вазирлиги давлат карзи хисобини юритиш ва мониторинг килишни автоматлаштирмокда

j4tvIrb97zJYDyT-I66Q7VE5wGCIXzEa

Молия вазирлиги томонидан Осиё тараккиёт банки ва БМТнинг Савдо ва тараккиёт конференцияси (UNCTAD) хамкорлигида ОТБнинг «Инвестиция лойихаларини ва ташки карзларни бошкариш тизимини такомиллаштириш оркали давлат идораларининг салохиятини ривожлантириш» лойихаси доирасида давлат карзини бошкариш ва молиявий тахлил тизими (DMFAS-6 дастурий мажмуаси) жорий килинмокда. DMFAS-6 дастурий мажмуаси давлат карзи хисобини юритиш, мониторинг килиш …

Подробнее »
Даре уз Янгиликлар – сӯнги Ӯзбекистон хабарлари