Главная / Маданият / Пешобдан покланмаслик

Пешобдан покланмаслик

peshobАллох таоло айтади: «Либосларингизни пок тутинг» (Муддассир сураси, 4).

Ибн Аббос розияллоху анхудан ривоят килинади: «Пайгамбар соллаллоху алайхи васаллам икки кабр ёнидан утдилар-да: «Бу иккиси (яъни кабрдагилар) азобланмокда. Гунохи кабира сабабли азобланаётганлари йук. Ха, у гунохи кабирадир. Улардан бири чакимчилик килиб юрарди, бошкаси эса сийдикдан сакланмасди», дедилар».

(Бухорий, Муслим ва бошкалар ривояти).

Расулуллох соллаллоху алайхи васаллам айтдилар: «Кабр азобининг купчилиги пешоб сабабли булади. Бас, сийдикдан пок булинглар!» (Дорикутний ривояти). Кимки бадани ва кийимларини сийдикдан пок сакламаса, унинг намози макбул булмайди.

Хофиз Абу Нуаъйм «Хилъа» китобларида Шафий ибн Матиъдан ривоят килади: «Турт тоифа кимсалар узи азобланаётган дузах ахлига яна озор берадилар. Улар «Хамим» (кайнок сув) ва «жахим» (дузах олови) орасида сарсон буладилар, узларига улим ва халокат тилайдилар. Дузах ахли бир-бирларига: «Буларга нима булганки, узимиз азобланаётганимиз етмаганидай, яна бизга озор беришяпти?» дейишади. Улардан бири чугдан булган тобутга камалган булади. Бошкаси ичак-чавокларини тортаётган булади. Яна бирининг огзидан йиринг ва кон окаётган булади. Ва охиргиси уз гуштини еяётган булади. Тобутдаги кишига: «Бунга нима булганки, узимиз азобланаётган булсак-да, бизга озор берди?» дейилади. Айтадики: «Бу киши улиб, буйнида одамларнинг моли колган-да, унга вафо килмаган». Кейин ичак чавогини тортаётган кимсага: «Бунга нима булганки, узимиз азобланаётган булсак-да, бизга озор берди?» дейилади. Айтадики, бу киши сийдик каерига тегаётганига парво хам килмасди, уша ерини ювиб хам ташламасди. Сунг огзидан йиринг ва кон окаётган кимсага: «Бунга нима булганки, узимиз азобланаётган булсак-да, бизга озор берди?» дейилади. Айтадики, бу киши хар бир фахш ва уятсиз сузларга назар солиб (эшитиб), ундан рохатланарди, бехаёликдан лаззатланарди. Охири гуштини еётган кимсага: «Бунга нима булганки, узимиз азобланаётган булсак-да, бизга озор берди?» дейилади. Айтадики, бу киши гийбат килиб одамларнинг гуштини ер ва чакимчилик килиб юрар эди».
Аллохдан афв ва офият сураймиз. Албатта, У рахимлиларнинг рахимлирогидир.

Check Also

wsd4xD3Anx78ZV1kkfa2p-WUrb4vZcNE

Зафаробод туман хокимлиги иш юритувчиси 8000 доллар билан ушланди

Холат юзасидан тупланган хужжатлар Жиззах вилоят ИИБ хузуридаги Тергов бошкармасига топширилди. 2020 йилнинг 19 август …

Даре уз Янгиликлар – сӯнги Ӯзбекистон хабарлари