Главные новости

Архив Месяца: May 2020

Фаргонадаги сув омборидан йирик баликлар окиб чикди, овчиларга карши рейд утказилмокда

bjw57Hmhyxa1rkqd6VqCLHmZ60mWNy5A

Ижтимоий тармокларда Фаргона вилояти Ёзёвон туманида ахоли каналларда окиб келаётган йирик баликларни овлаётгани хакида видеолар таркалди. Kun.uz мухбири вокеага ойдинлик киритиш максадида Экология ва атроф-мухитни мухофаза килиш давлат кумитаси ахборот хизмати билан богланди. Маълум булишича, 26 май куни Ёзёвон туманида курилаётган «Марказий Фаргона» сув омборида баликчилик билан шугулланувчи тадбиркорнинг балик …

Подробнее »

АКШ Сирдарёда тошкиндан зарар курган оилалар учун зарур воситаларни етказиб берди

sdgaeb

Инсонпарварлик ёрдами озик-овкат махсулотлари ва бошка зарур нарсалардан (гигиена воситалари, курпа-тушаклар, чойшаблар, сув тозалаш учун таблеткалар ва бошкалар) ташкил топган. Фото: AКШнинг Узбекистондаги элчихонаси AКШнинг Узбекистондаги элчиси Даниэл Розенблюм AКШ Узбекистонга курсатаётган ёрдамининг бир кисми сифатида, Сардоба сув омбори упирилиши ортидан “Соглом авлод учун” нодавлат хайрия жамгармасига зарур воситаларни топширди. …

Подробнее »

Вилоятлараро автобуслар харакатига рухсат берилади. Шахсий автотранспорт воситаларига рухсат йук

u9l8I4rFw_8kfCuzbPb4MjSSDamDI2U1

Узбекистон Республикасига коронавируснинг кириб келиши ва таркалишининг олдини олиш юзасидан чора-тадбирлар дастурини тайёрлаш буйича Республика махсус комиссиясининг навбатдаги ахбороти эълон килинди. Республика махсус комиссияси карорига кура, «яшил» худудларда жойлашган санаторий, пансионат, болалар оромгохлари ва бошка дам олиш масканларига фукароларни марказлаштирилган тартибда ташиш учун вилоятлараро автобуслар, шу жумладан туристик ташкилотлар автобуслари катновини …

Подробнее »

Yandex Узбекистонда солик туловчига айланди

32zDs4ztF36ub5iPV-Dbm1XnFfDe2ewo

Давлат солик кумитаси маълумотларига кура, Yandex Узбекистонда солик хисобига куйилди.  Хабар килинишича, Швейцарияда руйхатдан утган Yandex Europe AG 28 май куни руйхатга олинган. Мамлакатда кушимча киймат солиги туловчиси сифатида руйхатга олинган хорижий интернет компанияларнинг сони 13тага етди. Аввалрок, Google биринчи чорак учун Узбекистонда 85 минг евро, Apple эса 59,2 минг доллар …

Подробнее »

Фукаролар курол сохасида рухсат бериш жараёнларидан кандай тартибда утиши маълум булди

egIg0RbcjP9-5zjdCz_YbLJq8b2lia1O

Курол муомаласи сохасида рухсат бериш тартиб-таомилларидан утиш тартиби тасдикланади. Фото: ИТАР-ТАСС/ Зураб Джавахадзе Вазирлар Махкамасининг “Курол муомаласи сохасида рухсат бериш тартиб-таомилларидан утиш тартиби тугрисидаги низомларни тасдиклаш, шунингдек Узбекистон Республикаси Хукуматининг айрим карорларига узгартиришлар киритиш хакида”ги карори лойихаси эълон килинди. Куйидагилар: Юридик шахслар томонидан курол ва унинг ук-дорилари муомаласи сохасида рухсат бериш …

Подробнее »

Узбекистонда тупрок унумдорлигини оширишдаги тизимли муаммолар очикланди

Ер ресурсларидан самарали фойдаланиш, тупрок унумдорлигини саклаш, кайта тиклаш ва ошириш юзасидан кушимча чора-тадбирлар кабул килинади. Президентнинг “Ер ресурсларидан самарали фойдаланиш, тупрок унумдорлигини саклаш, кайта тиклаш ва ошириш юзасидан кушимча чора-тадбирлар тугрисида”ги карори лойихаси мухокама учун жойлаштирилди. Кайд этилишича, тупроклар унумдорлигини оширишга оид амалиёт тахлили ушбу сохада бир катор тизимли муаммо …

Подробнее »

Давлат хизматчилари мехнатига хак тулаш унификация килинган тизим асосида амалга оширилади

I0tloxFoICvOvTEQ_JcvOrRF9mssrwY8

Давлат фукаролик хизматчиларининг мехнатига хак тулаш Узбекистон Республикаси Давлат бюджети хисобидан амалга оширилади, конун хужжатларида белгиланган холлар бундан мустасно. Норматив-хукукий хужжатлар лойихалари мухокамаси порталида “Давлат фукаролик хизмати тугрисида”ги конун лойихаси эълон килинди. Давлат фукаролик хизматчилари мехнатига хак тулаш куйидаги туловларни назарда тутадиган давлат фукаролик хизматчилари мехнатига хак тулашнинг унификация килинган тизими …

Подробнее »

1 июндан бошлаб «яшил» ва «сарик» худудларда ички туризм кайта йулга куйилади

lw1owByUA_tQVmuwHfeUXDru1MuEXuMm

Узбекистонда 1 июнь, душанба кунидан бошлаб «яшил» ва «сарик» тоифадаги худудларда ички туризм тикланади. Бу президент имзолаган «Коронавирус пандемиясининг салбий таъсирини камайтириш учун туризм сохасини куллаб-кувватлашга доир кечиктириб булмайдиган чора-тадбирлар тугрисида»ги фармонда кузда тутилган. Хужжат билан, Республика махсус комиссияси, жамоат ташкилотлари ва туризм сохаси субъектларининг: белгиланган санитария-гигиена меъёрлари ва талабларига катъий …

Подробнее »

Boeing муаммоли 737 MAX самолётлари ишлаб чикарилишини кайта йулга куйди

WOeWeDUL2-yatd6dBC7ehGC3hZ6ox4KE

Boeing компанияси муаммоли 737 MAX самолётлари ишлаб чикарилишини тиклашини эълон килди. Самолётлар ишлаб чикарилиши Рентон шахридаги заводда кайта бошланган. Фото: iStock “Хозирда ишлаб чикариш хажмлари паст, чунки биз иш жойида мехнат хавфсизлигини таъминлаш ва махсулот сифатини ошириш буйича кушимча чоралар курдик. Йил давомида Boeing  ушбу турдаги самолётлардан купрок ишлаб чикармокчи”, …

Подробнее »

Хориждаги ватандошлар уз гояларини Узбекистонда амалга оширишлари учун танлов эълон килинди

15 июндан бошлаб Тошкент шахрида «World Vatandosh Accelerator» (WVA – Ватандош халкаро акселератори) танлови бошланади. Лойихадан максад – айни вактда хорижда истикомат килаётган, Узбекистондаги маълум сохага инвестиция киритиш ниятида булган ватандошларга кумак беришдир. Бир нечта боскичда булиб утадиган ушбу танлов нихоясида муносиблар такдирланади ва уз гояларини амалга оширишларига имконият берилади, …

Подробнее »
Даре уз Янгиликлар – сӯнги Ӯзбекистон хабарлари